Farmaseutti, Kuopion yliopisto 1997

Proviisorin koulutusohjelma, Kuopion yliopisto 9 / 1997 -
sosiaalifarmasian suuntautumisvaihtoehto / pääaine / syventävien opintojen kokonaisuus

Log in to comment

Discuss this article

HUOM! Olet jättämässä kommenttia keskusteluun vieraana.